Bạn đã nghe đến khái niệm Tổng Đài Ảo (tổng đài VoIP) và đang tìm hiểu xem liệu nó có phải là giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn không? Tổng Đài Ảo là một dịch vụ điện thoại doanh nghiệp phổ biến. Nó đem lại cách tiếp cận hiện đại hơn cho việc thực hiện cuộc gọi điện thoại. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng Đài VoIP cung cấp một phương tiện liên lạc hiệu quả và linh hoạt hơn.

tổng đài ảo là gì?

Tổng đài ảo (Tổng đài VoIP-Voice over Internet Protocol) là giải pháp công nghệ truyền tải giọng nói và nội dung đa phương tiện qua kết nối internet. Tổng đài ảo VoIP cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thoại từ máy tính, điện thoại thông minh, các thiết bị di động khác, điện thoại VoIP chuyên dụng và trình duyệt hỗ trợ WebRTC. Công nghệ này rất hữu ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp, vì nó tích hợp nhiều tính năng mà dịch vụ điện thoại thông thường không có, như ghi âm cuộc gọi, ID người gọi tùy chỉnh và chuyển đổi thư thoại sang email. Ngoài ra, tổng đài ảo VoIP còn giúp các tổ chức hợp nhất các phương thức liên lạc.

Tổng đài ảo là giải pháp được các đơn vị chuyên về công nghệ  xây dựng và đặt tại trung tâm dữ liệu (data center). Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sẽ liên hệ để thuê gói tổng đài ảo phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình.

bảng giá tổng đài ảo 

Số người dùng

STARTER
250,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
375,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
580,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
688,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
1,000,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
1,200,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
1,400,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
2,100,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
STANDARD
2,300,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
2,050,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
3,050,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
3,250,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
2,600,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
4,000,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
4,200,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
3,900,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
5,800,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
6,050,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ
STARTER
5,150,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tích hợp: 02 đầu số
Dung lượng ghi âm 100M/extern
Phí triển khai 500.000 đ
-
-
-
-
-
-
-
EXPRESS
7,750,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Quản lý danh bạ
Phí triển khai 500.000 đ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
-
-
STANDARD
7,950,000
đ/tháng
đăng ký dùng thử
Trọn bộ tính năng gói Express
Tích hợp sẵn 1 tài khoản Zoom Meeting
Mở cuộc họp trực tuyến tại trang quản lý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ENTERPRISE
LIÊN HỆ
TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ

Cài đặt trên server doanh nghiệp

Tính năng chung
Xử lý cuộc gọi
Tích hợp giải pháp
Phân phối cuộc gọi
Quản lý máy nhánh
Thống kê báo cáo
Tính năng giám sát
Quản lý danh bạ
Cài đặt cấu hình quản trị
Tính năng nâng cao
4 đầu số tích hợp
Dung lượng ghi âm 200M/extrn
Phí triển khai 500.000 đ

bảng dịch vụ

Gói dịch vụ

Starter

Express

Standard

Enterprise

Tính năng chung

Gọi nội bộ miễn phí trên toàn quốc

Trang quản lý song ngữ Anh – Việt

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

Phần mềm gọi điện trên điện thoại/máy tính

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Tính năng xử lý cuộc gọi

Hiển thị số gọi đến

Rước máy

Chuyển máy

Giới hạn hướng gọi

Giới hạn đầu số gọi

Đặt mật khẩu gọi ra

Chặn cuộc gọi

Tích hợp

Đầu số hotline

Voice Brandname

Zalo Cloud Connect

API tích hợp phần mềm

Phân phối cuộc gọi

Lời chào trả lời tự động IVR

Định tuyến cuộc gọi

Nhạc chờ

Chuyển tiếp cuộc gọi ra di động

Phân phối cuộc gọi theo nhóm

Phân phối cuộc gọi theo hàng đợi

Định tuyến cuộc gọi thông minh

Quản lý máy nhánh

Cài đặt chức năng ghi âm

Xem trạng thái máy nhánh

Đặt tên máy nhánh

Đổi mật khẩu

Phân loại nhóm

Tạo máy nhánh

Tắt – mở máy nhánh

Xóa máy nhánh không sử dụng

Thống kê báo cáo

Ghi âm cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi

Báo cáo tổng quan cuộc gọi

Báo cáo chi tiết máy nhánh

Báo cáo theo từng đầu số

Tính năng giám sát

Giám sát

Giám sát cuộc gọi

Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi từ máy khác về

Ngắt cuộc gọi

Quản lý danh bạ

Thêm danh bạ mới

Xóa danh bạ

Tải danh bạ lên theo danh sách

Đồng bộ danh bạ theo điện thoại IP

Pop-up thông tin khi có cuộc gọi

Click to Call

Cài đặt cấu hình quản trị

Giới hạn thời gian gọi

Cài đặt nhóm nhận cuộc gọi

Cài đặt lời chào

Cài đặt thời gian cuộc gọi

Cài đặt chuyển tiếp

Định tuyến đầu số

Tính năng nâng cao

Voice Mail

Missed call to Email

Report to Email

Cấu hình số điện thoại chuyển tiếp

Tích hợp Zoom Meeting

 Tạo và tham gia họp

 Lên lịch cuộc họp

 Tùy chỉnh ID cuộc họp

 Báo cáo cuộc họp

 Ghi âm cuộc họp

tính năng chi tiết của tổng đài ảo

Nghe gọi đồng thời nhiều cuộc

Tăng tối đa khả năng liên lạc giữa doanh nghiệp và khách hàng

Quản lý- Thống kê cuộc gọi

Cấp tài khoản quản lý cuộc gọi từ web.

Định tuyến cuộc gọi

Tùy vào thời gian khách hàng gọi sẽ đổ lời chào tự động tương ứng

Gọi nội bộ miễn phí

Chi phí gọi 0 đồng các máy nhánh trong nội bộ toàn quốc.

Quản lý tính cước

Thống kê cước phí gọi theo từng nhân viên.

Chuyển tiếp cuộc gọi tới di động

Khi máy bàn bận hoặc không có nhân viên trực cuộc gọi tự chuyển tới di động

Hỗ Trợ Softphone

Cài đặt softphone trên máy tính, điện thoại di động. Làm việc mọi lúc mọi nơi

Missed Call to Email

Khi tổng đài ảo có cuộc gọi nhỡ, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin cuộc gọi nhỡ qua email.

Hiển Thị Số Gọi Đến

Hiển thị số điện thoại khách hàng trên màn hình điện thoại

Thiết lập mã PIN khi gọi ra

Thiết lập mã PIN cho các máy nhánh khi thực hiện cuộc gọi ra ngoài nhằm tối ưu hóa và kiểm soát chi phí.

Tiếc kiệm chi phí và hiệu quả cao

Không cần đầu tư vào hệ thống tổng đài vật lý, miễn phí cuộc gọi nội bộ. Giúp tiết kiệm lên đến 50% phí cuộc gọi.

Ghi Âm Cuộc Gọi

Nghe lại ghi âm cuộc gọi giữa nhân viên và khách hàng giúp nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Tích hợp ứng dụng

Cung Cấp API kết nối đến các ứng dụng bán hàng, chăm sóc hàng CRM, ERP…

Hỗ trợ đa nền tảng

Phần mềm gọi điện miễn phí trên máy tính, điện thoại di động.

Lời chào tự động IVR

Lời chào phù hợp với doanh nghiệp. Phân luồng khách hàng qua phím bấm.

Phân phối cuộc gọi ACD

Điều phối cuộc gọi thông minh tới đúng bộ phận.

Sao lưu ghi âm cuộc gọi

Toàn bộ cuộc gọi sẽ được ghi âm và lưu từ 6 – 12 tháng.

API tích hợp phần mềm

Giải quyết tất cả nhu cầu nghe – gọi qua CRM, ERP,…

Tích hợp nhiều đầu số

Tích hợp các đầu số 1800, 1900, đầu số cố định, di động.

Nhạc chờ

Phát nhạc chờ cho khách nghe trong thời gian tư vấn viên đang bận.

Gọi ra – vào nội bộ

Gọi nội bộ bằng các số máy nhánh 101, 102, 103,…

Voicemail to email

Khi khách hàng để lại tin nhắn thoại, hệ thống sẽ được chuyển tiếp qua email.

Hạn chế hướng cuộc gọi

Giới hạn quyền gọi cho từng nhân viên, ví dụ như chỉ cho phép gọi nội bộ, nội hạt, di động, hoặc quốc tế.

Chuyển Cuộc Gọi Tự Động

Khi mất điện, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp cuộc gọi đến số di động.

Không cần IT

Với tổng đài vật lý, bạn cần có đội ngũ IT trực tiếp quản lý. Khi thuê tổng đài ảo, chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7.

Mở rộng và nâng cấp

Việc mở rộng trở nên đơn giản và thuận lợi khi có thêm nhân sự mới và chi nhánh mới.

An toàn ổn định

Hệ thống tổng đài ảo đặt tại các trung tâm dữ liệu lớn như VNPT, FPT đảm bảo ổn định và an toàn, thời gian hoạt động liên tục lên tới 99,9%.

Thống kê cuộc gọi

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên dựa trên số lượng cuộc gọi, thời lượng của mỗi cuộc gọi và nội dung của từng cuộc gọi.

ứng dụng của tổng đài ảo

Mọi doanh nghiệp đều cần có các kênh liên lạc phù hợp với quy mô và mục đích sử dụng như điện thoại, email, fax. Vì vậy, tổng đài ảo trở thành một công cụ thiết yếu giúp tối ưu hóa hệ thống giao tiếp.

Trên thực tế, tổng đài ảo có nhiều ứng dụng khác nhau như:

 • Công ty thương mại – dịch vụ: Tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài nội bộ.
 • Nhà xe: Tổng đài đặt vé.
 • Công ty luật: Tổng đài tư vấn pháp luật.
 • Cửa hàng kinh doanh nhỏ: Tổng đài dành cho khách hàng di động.
 • Công ty có nhiều chi nhánh: Tổng đài cho chuỗi cửa hàng.

Tổng đài ảo giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Bạn đã chọn được gói phù hợp chưa? Hãy liên hệ với chúng tôi để có lựa chọn phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

lý do bạn nên chọn dịch vụ của chúng tôi

Kinh nghiệm

Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp tổng đài ảo tại Việt Nam.

Bảo mật ổn định và an toàn

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi dữ liệu của khách hàng. Hệ thống máy chủ được đặt tại các trung tâm dữ liệu lớn, đảm bảo độ ổn định và an toàn, cam kết thời gian hoạt động lên đến 99,9%.

Chuyên nghiệp

Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, đáng tin cậy và luôn đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng.

Hỗ trợ 24/7

Với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực, luôn tận tâm với công việc sẫn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.

hệ thống tổng đài ảo gồm:

Đầu số:

Để một tổng đài có thể thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi, yếu tố đầu tiên là phải có đầu số điện thoại để tích hợp. Hiện nay có bốn loại đầu số chính được sử dụng để tích hợp vào tổng đài:

 1. Đầu số 1900: Người gọi vào sẽ phải trả cước phí, và doanh nghiệp đăng ký đầu số này có thể được hưởng chiết khấu từ nhà mạng.
 2. Đầu số 1800: Người gọi vào sẽ được miễn phí, tuy nhiên doanh nghiệp đăng ký đầu số này phải chịu chi phí liên quan.
 3. Đầu số cố định: Được biết đến là đầu số điện thoại bàn, cho phép thực hiện cuộc gọi hai chiều.
 4. Đầu số Voice Brandname: Khi thực hiện cuộc gọi đến khách hàng, đầu số này hiển thị tên thương hiệu của doanh nghiệp.

Tổng đài ảo

Trước khi thuê tổng đài ảo, hãy xác định ba mục sau:

 1. Số lượng nhân viên sử dụng tổng đài.
 2. Có sử dụng API để kết nối tổng đài với CRM, ERP không?
 3. Lựa chọn gói tổng đài phù hợp dựa trên bảng giá và các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Thiết bị đầu cuối

Thiết bị đầu cuối là công cụ giúp nhân viên tiếp nhận cuộc gọi.

 • Điện thoại IP (điện thoại bàn trên nền tảng internet): Phù hợp cho nhân viên văn phòng và các công việc không yêu cầu nghe gọi quá nhiều.
 • Điện thoại IP không dây: Cho phép di chuyển khi nghe gọi, không bị ràng buộc bởi dây điện thoại.
 • Phần mềm softphone cài đặt trên máy tính: Sử dụng tai nghe call center để nghe và điều khiển cuộc gọi.
 • Ứng dụng tổng đài ảo trên smartphone: Cho phép nhân viên nghe gọi từ bất kỳ đâu mà không bị giới hạn địa điểm.

Chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào việc cung cấp dịch vụ tốt nhất và tiện lợi nhất cho khách hàng.

Liên hệ NGAY với chúng tôi để xây dựng gói dịch vụ phù hợp nhất với bạn.